Invitasjon til kundekveld 2. februar

Invitasjon til kundekveld 2. februar

Tema: Elektronisk regnskap og digitale løsninger Dato : 02.02.2017 Sted : Landbrukssenteret, Vekstra Ringsaker SA Invitasjon til kundekveld RingsakerVi vil gjerne invitere våre kunder på et møte om den nye hverdagen innen regnskap og regnskapsføring hvor dere kan være en mer aktiv deltager. Vi ser nå at elektroniske løsninger blir tatt i bruk av stadig flere, både av næringsdrivende og det offentlige, i større omfang. Mange vil i tiden fremover kreve å for eksempel få tilsendt faktura på enten e-post eller via EHF. Derfor vil vi oppfordre våre kunder til å komme til vårt informasjonsmøte som vil blant annet ha disse emnene:

  • Fra papir til skjerm . en enklere hverdag
  • Min Side inkl. ny modul : Bankintegrasjon.
  • AutoTrans, EHF,postmottak, skanning. Hvordan fungerer alt dette?
  • «Ferskvare-regnskap»
  • Bedre dialog med regnskapsfører

Dette er kanskje temaer som kan virke litt fremmed, men som faktisk er blitt en del av vår og våre kunders hverdag, og som man nå etter hvert må sette seg inn i enten en vil eller ei. Svarfrist : 26.01.2017 til : Liv Tonje Larsen. Telefon : 45 42 12 11 E post : tonje.larsen@vekstra.no

Hadeland Regnskap søker flere medarbeidere

Hadeland Regnskap søker flere medarbeidere

Hadeland Regnskap søker flere medarbeidere

Hadeland Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med 18 ansatte. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter, samt landbruk. Vi er medlem av bransjeforeningen Regnskap Norge. . Vekstra er en kjede med 25 autoriserte regnskapskontorer. Over 275 kompetente medarbeidere og moderne teknologi sikrer fleksibilitet, kvalitet og nytte for våre kunder, samt gode utviklingsmuligheter for våre ansatte.   Vi trenger flere medarbeidere Vi har to ledige stillinger:

  • Én fast stilling. Fortrinnsvis for autorisert regnskapsfører, eller som innen rimelig tid kan bli det.
  • Ett vikariat fram til 30. juni 2018. Gjerne med erfaring fra regnskapsarbeid, men dette er ikke et krav.

Vi vil gjerne at du som kan tenke deg en av disse stillingene, og som er serviceinnstilt, og har gode kommunikasjonsevner tar kontakt med oss. Hvis du tør si at du har gode datakunnskaper, eller i hvert fall har interesse for dataløsninger, er det en fordel. Ved Hadeland regnskap er vi opptatt av at medarbeiderne skal trives, og har fokus på aktiviteter som vedlikeholder motivasjon og engasjement for jobben. Motivasjon og engasjement gjør at medarbeiderne presterer bedre faglig, yter bedre service ovenfor kundene og samtidig bidrar til et godt arbeidsmiljø – vinn/vinn. Du får lønn etter avtale, og kontor i moderne lokaler i Gran sentrum. 

Stillingen er nå besatt