Enkle regnskapstips for ENK

RegnemaskinEnkeltpersonforetak har etter regnskapsloven begrenset regnskapsplikt, men må likevel levere vanlig næringsoppgave. Oppgaven må være basert på et regnskapsopplegg med tilhørende dokumentasjon som oppfyller lovens strenge krav. Her er noen gode tips til hva du bør fokusere på.

Enkeltpersonforetak har begrenset regnskapsplikt så lenge de ikke har salgsinntekt over 70 millioner kroner, eiendeler i næringen på minst 20 millioner kroner eller flere enn 50 ansatte. De trenger ikke utarbeide et eget årsregnskap. (mer…)