Blir enklere å spare i fond

Blir enklere å spare i fond

Fra 1.september kan du enkelt etablere egen aksjesparekonto for aksjer og aksjefond, noe som gjør det mer attraktivt å spare i fond for mange. Det er banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som fra 1. september kan tilby denne formen for...
Endringer i aksjeloven trer i kraft 1.juli

Endringer i aksjeloven trer i kraft 1.juli

Stortinget har vedtatt en rekke forenklinger i aksjeloven skal gi en enklere hverdag for aksje- og allmennaksjeselskapene. Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til...
Foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven

Foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven

Utredningen fra aksjelovutvalget foreslår blant annet at minste lovlige aksjekapital blir 1 krone. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 9. januar 2017. Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å fremlegge en proposisjon om forenklinger i aksjeloven...
Nye regler for aksjonærlån

Nye regler for aksjonærlån

Det har kommet en egen forskrift med en oversikt over de viktigste unntakene i reglene for aksjonærlån.  Finansdepartementet opplyser at disse unntakene er gitt for å gjøre regelverket mulig å praktisere i hverdagen, og er ulikt det opprinnelige forslaget på noen...
Foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven

Fordeler ved AKJSONÆRAVTALE

Når det stiftes aksjeselskap, er aksjonærene som regel enige om det meste, og tenker kanskje ikke over at det kan oppstå uenigheter en gang i fremtiden. Men, som i alle sammenhenger der man skal samarbeide med andre, bør det akkurat derfor tas forholdsregler. Ved...
Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

En evalueringsrapport skrevet på bestilling fra Finansdepartementet viser at frivillig revisjon samlet sett har gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder. Rapporten viser også at virksomhetene får like god kvalitet på arbeidet hos autoriserte...