Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

I forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble det vedtatt endringer som gjør at det heretter bare er enkeltpersonforetak som beholder muligheten for gjennomsnittslikning på inntekter fra skog. Dette betyr at sameieselskaper og deltakerliknende selskaper (herunder ANS)...
Nytt regelverk for kassasystemer

Nytt regelverk for kassasystemer

Regjeringens forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 om et nytt regelverk for kassasystemer er nå trådt i kraft: Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart...
Årsregnskap blir Selskapsregnskap i ny lov

Årsregnskap blir Selskapsregnskap i ny lov

I Regnskapsutvalgets første utredning om ny regnskapslov «Lov om Regnskapsplikt» legges det frem forslag om en rekke endringer. Men de mest spennende avklaringene lar vente på seg. Regnskapsutvalget beskriver loven som «mager», i og med at de kun legger opp til en...
Påminnelse om årsregnskap

Påminnelse om årsregnskap

I år vil ekstra mange motta en påminnelse dersom regnskapet ikke er levert i tide. I slutten av august vil nemlig varsel sendes både til selskapene, styremedlemmer eller daglig leder. Regnskapsrgisteret mener endringer i rutinene skal gi enhetene en mulighet til å...
Kick-start på årsoppgjøret!

Kick-start på årsoppgjøret!

De aller fleste av oss er på vei inn i feriemodus. Men det kan være lurt å begynne å gjøre seg noen tanker om sensommer og høst allerede nå. Fra august er det både praktisk og fornuftig å begynne å tenke på årsoppgjøret. Andre halvår er den tida på året da vi...
Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

En evalueringsrapport skrevet på bestilling fra Finansdepartementet viser at frivillig revisjon samlet sett har gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder. Rapporten viser også at virksomhetene får like god kvalitet på arbeidet hos autoriserte...