Fakta om FERIEPENGER

I Norge er feriepenger en godtgjørelse en arbeidstaker opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret – en prosentandel av lønn man har hatt. Retten til feriepenger er nedfelt i Ferieloven. De fleste av oss får utbetalt feriepenger i mai eller...