Folketrygdens grunnbeløp har økt

Folketrygdens grunnbeløp har økt

Fra 1. mai 2016 har partene blitt enige om en økning i grunnbeløpet fra 90 068 kroner til 92 576 kroner, tilsvarende 2,78 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir etter dette 91 740 kroner. Folketrygdens grunnbeløp blir regulert med virkning fra 1. mai hvert...
Endrede minstelønnssatser innen jordbruk og gartneri

Endrede minstelønnssatser innen jordbruk og gartneri

Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene er satt med utgangspunkt i bestemmelsene om allmengjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og...
Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten,...
Arbeidsmiljøloven endres

Arbeidsmiljøloven endres

Stortinget har ikke ferdigbehandlet forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven, men det er flertall for forslaget, og hovedtrekkene er: Aldersgrense Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves til 72 år. Denne er som kjent 70 år i dag. Den nedre grensen for bedriftsintern...

Uføretrygd skal skattlegges

Navnet på Uførepensjon endres til Uføretrygd fra 2015. Men det er ikke bare navnet på ordningen som endres, det vil også bli endringer i forhold til skattlegging og skattebegrensning. Det nye med uføretrygden er at den skal skattlegges som lønn. Men for å få svar på...

Krymp skatten med frivillig pensjonsordning!

Er du selvstendig næringsdrivende og har relativt høy inntekt, så lønner det seg å tegne frivillig pensjonsavtale. Mens de aller fleste lønnsmottakere i Norge har krav på at arbeidsgiver setter av minst to prosent av lønnen til fremtidig pensjon må selvstendig...