Ny skadeerstatningslov fra 1. januar 2017

Ny skadeerstatningslov fra 1. januar 2017

Ny lov om erstatning for naturskader medfører store endringer i hvordan man søker om erstatning. Søknader skal fra 2017 sendes direkte til Landbruksdirektoratet, som har ansvaret for den statlige naturskadeerstatningen. Formålet med naturskadeerstatningsordningen er å...
Har du husket husdyrforsikring?

Har du husket husdyrforsikring?

Bonden må selv huske å forsikre dyrene sine. Det finnes ingen ordninger lenger der slike forsikringer er dekket av medlemskap eller andre avtaler. Du får 10% rabatt på husdyrforsikring i Gjensidige som TINE medlem. Medlemmer i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og...
Ikke glem yrkesskadeforsikringen!

Ikke glem yrkesskadeforsikringen!

Det viser seg at flere bønder som skifter forsikringsselskap, glemmer å sjekke om yrkesskadeforsikringen for gårdsbruk er tatt med. Dette kan potensielt få alvorlige konsekvenser. Regnskapsfører Liv Hovde hos Vekstra Nord-Øst SA  oppdaget at flere av hennes kunder...