Unngå MVA-krav på eget arbeid

Unngå MVA-krav på eget arbeid

Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personlig næringsdrivende snekker, rørlegger, elektriker, murer mv. betale merverdiavgift når han utfører arbeid på egen...
Innfører tvangsmulkt

Innfører tvangsmulkt

Leverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift, innføres det tvangsmulkt fra 1 januar 2017. Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet...
Slipper å legge ut for avgift

Slipper å legge ut for avgift

Fra 2017 skal mva-registrerte virksomheter rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen (skattemelding for merverdiavgift) i stedet for i tolldeklarasjonen. I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Den nye ordningen innebærer...
Fradrag for inngående merverdiavgift på BIL

Fradrag for inngående merverdiavgift på BIL

Er du usikker på hvilke regler som gjelder for fradrag for inngående moms på bilkostnader? Vi har laget en liten oversikt for deg her. Fradragsretten vil avhenge av hvilke type kjøretøy som benyttes og i hvilken forbindelse utgiftene er oppstått. Det er forskjell på...
MVA på kjøp av tjenester fra utlandet

MVA på kjøp av tjenester fra utlandet

Du må på eget initiativ rapportere inn kjøpesummene når din bedrift har leid inn arbeidskraft eller kjøpt tjenester fra utlandet. Skattemyndighetene kaller dette fjernleverbare tjenester. Næringsdrivende og offentlige institusjoner skal innrapportere og betale norsk...
Viktig endring i Omsetningsoppgaven for MVA

Viktig endring i Omsetningsoppgaven for MVA

Skatteetaten opplyser om at det har skjedd viktige endringer i 2017 Omsetningsoppgaven for merverdiavgift. Den erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen): «Meldingen har både nye og endrede poster. Hensikten er å gjøre plass til...