Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Per 21 juni 2017 har endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådt i kraft. Endringene skal blant annet stimulere til økt omsetning av skog. – Endringene legger til rette for et mer aktivt skogbruk. Økt omsetning kan dermed føre til økning i...
Endringer på priskontroll for landbrukseiendom

Endringer på priskontroll for landbrukseiendom

Den 23. februar vedtok regjeringen med landbruks- og matdepartementet i spissen at nedre grense for priskontroll på landbrukseiendom skulle økes. Den nedre grensen var tidligere 2,5 millioner, og er nå satt til 3,5 millioner. Endringen trådte i kraft umiddelbart etter...
Generasjonsoverdragelser fremdeles uten skatt

Generasjonsoverdragelser fremdeles uten skatt

Da budsjettforliket ble inngått i november, kunne partene fortelle at regjeringen har gått tilbake på skatteskjerpelsen ved familieoverdragelse. En glad nyhet for mange som nå er klare for å ta over bruk i 2016. Glommen Skog skriver på sine nettsider at...

Fremskyndede overdragelser over hele landet

På tampen av 2013 var det mange som valgte å fremskynde overdragelse av gården. Årsaken til dette var regjeringens skatteendringer, blant annet som følge av fjerning av arveavgift. Vi har tidligere omtalt dette på våre nettsider, og det var forventet at mange bønder...

Endring i odelsloven fra 1. jan 2014

Endringene i odelsloven er ment til å øke muligheten for å beholde landbrukseiendom i familien, men samtidig søke å stimulere til salg av landbrukseiendom i de tilfellene hvor ikke nær familie ønsker å overta og drive.  Lovendringen innebærer at odelsretten blir...

Ikke bekymret for landsbygda

Petter Skaar er daglig leder for Vekstra Sentrum Regnskap AS, med hovedkontor på Spydeberg. I Østfold har landbruk og matproduksjon vært en forutsetning for bosetting og virke i århundrer. Men hva vil fremtiden bringe? Behøver landsbygda å frykte eventuelle...