Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

I løpet av november 2017 lanserte Skatteetaten en ny portal for rapportering av oppdrag, oppdragstaker og arbeidstakere på oppdrag i Norge eller på norsk sokkel. Dette er en videreføring av innsynsløsningen som ble lansert i februar i år. Unntak: Rapporteringspliktige som ikke har fått norsk organisasjonsnummer, må levere papirskjema som blir tilgjengelig for nedlasting fra skatteetaten.no. Bruk da følgende skjemaer: 1. RF-1199 for rapportering av oppdrag 2. RF-1198 for rapportering av arbeidstakere. For mer informasjon om løsningen, sjekk ut Skatteetaten sine sider

Altinn: Pen og brukervennlig fra november

Altinn: Pen og brukervennlig fra november

Altinn melder at de er i ferd med å gjøre endringer, blant annet så blir designet responsivt. Dette vil gjøre det enklere å bruke tjenesten via mobil og nettbrett. Ut fra brukerbehovene som ble kartlagt i løpet av et innsiktsarbeid våren 2016, har Altinn besluttet å gjøre en del endringer som skal gjøre dialogen med det offentlige enklere. Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres. Tilpasset mobiltelefon Et responsivt design betyr at brukergrensesnittet tilpasses slik at innhold og funksjonalitet er like lett å forstå og bruke på små som store skjermstørrelser. Dette vil gjøre det svært mye enklere for de som i hovedsak bruker mobil og nettbrett. Innboksen, søk og navigasjon Meldinger i innboksen skal sorteres og knyttes sammen på en slik måte at det er enklere å forstå sammenhenger og dialoger. Dessuten skal skillet mellom den informasjonen en privatperson trenger å ha med det offentlige, og det en potensiell regnskapsfører trenger å ha innsyn i, bli tydeligere. Forenkling for brukeren på hvilken aktør man skal gjøre noe for, er relevant for de brukerne som kan gjøre noe for andre aktører i tillegg til seg selv – typisk næringslivsbrukere eller regnskapsførere. Også søk og navigasjon i portalen skal optimaliseres på generell basis. Ulike typer innhold skal være gjenkjennbare og man skal få gode søketreff. Det vil også være tydelige skiller på hva som for eksempel er et skjema og hva som er en artikkel. Kilde: Registerenheten Brønnøysund

Advarer mot falske patent- og varemerke-fakturaer

Advarer mot falske patent- og varemerke-fakturaer

Ikke gå i fella og forveksle fakturaer  med rettmessige krav om betaling for registrering av patentsøknader, eller registrering eller fornyelse av varemerker, sier Patentstyret. Alle som driver virksomhet i Norge kan fra tid til annen motta falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utland. Spesielt i ferietider er det viktig å være ekstra påpasselige med fakturaer knyttet til varemerker og patenter.

Det er kun Patentstyret og din eventuelle fullmektig som kan kreve betaling for disse tjenestene. Men siden opplysningene om varemerker, patenter og design er offentlige, er det mulig å bruke databasene til patentverk over hele verden for å skaffe bakgrunnsinformasjon for falske eller misvisende fakturaer. Heldigvis kan du finne en liste over noen av de selskapene som har sendt ut falske eller misvisende krav eller tilbud om katalogoppføringer rettet spesielt mot varemerke- og patentrettigheter, på nettsidene til Patentstyret. Så: Ikke betal før du har sjekket nøye! Her finner du listen.
Nytt register for offentlig støtte

Nytt register for offentlig støtte

Skatteetaten har fått ansvaret for innmelding av skatte- og avgiftsfordeler til nytt nasjonalt register. Registeret skal holde rede på all tildeling av offentlig støtte over 500 000 euro. Det er gjennom EØS-avtalen at Norge har forpliktet seg til å opprette et slikt nasjonalt register. Mottar du ingen offentlig støtte skal du ikke rapportere. Registeret skal sørge for at opplysningene om offentlig støtte er allment tilgjengelig og dermed bidra til et konkurransedyktig indre marked. Ikke alle fordeler skal rapporteres Enkelte avgiftfritak og reduksjoner omfattes ikke av registreringsplikten. Blant annet Skattefunn, regional differensiert arbeidsgiveravgift og fritak for NOX-avgift. Du kan lese mer om fritakene her. Disse må rapportere Rapporteringsplikten vil blant annet gjelde for produsenter og forhandlere av elbiler og batterier til elbiler og for virksomheter som leaser ut elbiler. Det må også rapporteres ved fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester. Du kan lese mer om rapporteringsplikten her. Frist for rapportering for inntekståret 2016: 1. desember 2017. Rapporteringsskjema kommer på altinn.no/skatteetaten.noog det vil være mulig å innrapportere fra 1. oktober 2017. Kilde: Altinn.no/Skatteetaten.no

Nå kan du betale skatten med e-faktura

Nå kan du betale skatten med e-faktura

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Businesswoman touch button file icon communication

Nå kan du betale skatten med e-faktura.

Skatteetaten tilbyr nå e-faktura ved innbetaling av skatt til alle skatteytere – både privatpersoner og bedrifter.

E-faktura betyr at privatpersoner vil få faktura fra Skatteetaten ferdig utfylt rett i nettbanken, i stedet for i posten eller tilsendt i Altinn. Bedrifter kan inngå e-fakturaavtale med Skatteetaten ved å registrere seg i det offentlige fakturaregisteret ELMA. Virksomheten vil da få faktura fra Skatteetaten direkte i eget regnskapsystem.

E-faktura for privatpersoner

  • Velg å opprette e-fakturaavtale neste gang du betaler inn skatt. Dersom du skal betale restskatt og beløpet du skylder er delt i to fakturaer, vil du få tilbud om å inngå avtale ved betaling av første faktura, men avtalen blir ikke aktivert før begge fakturaene er betalt.
  • Opprett e-fakturaavtale uten å betale skatt: Logg deg inn i banken, velg e-faktura i menyen, og bruk KID-nummerreferansen for å opprette avtale med Skatteetaten. (De 11 sifrene av KID-nummeret vil være din e-faktura-referanse når du skal opprette avtale i nettbanken – de står oppgitt på Selvangivelsen din.)

E-faktura for bedrifter:

  • Registrer bedriften i det offentlige fakturaregisteret ELMA for å kunne motta e-fakturaer fra skatteetaten. Da vil bedriften din få faktura for innbetaling av skatt automatisk inn i eget regnskapssystem.

 

Les mer om e-faktura i artikkelen fra Skatteetaten.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Store endringer i Altinn

Store endringer i Altinn

191222-20150217Den nye versjonen av Altinn kom allerede i uke 7, og inneholder flere store endringer som skal gi både bedre oversikt og økt bevissthet rundt tilganger og rettigheter.

Målet med endringene har vært å gjøre det enklere å administrere roller og rettigheter.  Det har blant annet blitt tydeligere hvem som har rettigheter for en person eller virksomhet, og hva de har rettigheter til å gjøre. Dette gir bedre oversikt og økt bevissthet rundt de tilgangene som er gitt den enkelte.

I 2014 dukket det opp en idé om å la brukerne eie sine egne data og åpne for videreformidling av disse. Nå har det blitt en realitet. Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av data på en slik måte gjør samhandling mellom privatpersoner og virksomheter mer effektivt, og vil også kunne lette rapporteringsbyrden.

I den nye versjonen gjøres det derfor mulig for brukerne å samtykke til deling av data. Samtykke betyr i denne sammenhengen helt spesifikt at brukeren gir en tredjepart midlertidig innsynsrett på spesifikke opplysninger om brukeren som ligger lagret i en datakilde.

En del offentlige tjenester innebærer brukerbetaling som del av saksbehandlingen. Nå kan dette gjøres enkelt via en ny funksjon i Altinn. Det er støtte for betaling med tre av de største betalingsleverandørene på det norske markedet – og opp til tjenesteeier å lage avtale med den leverandøren de ønsker å bruke av alternativene Nets, Payex og DIBS. Altinn vil også ha funksjonalitet for å begrense hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelig – for eksempel hvis det er uønsket at betaling skal skje med enkelte typer kort.

Innbyggere skal også kunne motta meldinger fra det offentlige i den digitale postkassen de ønsker – Digipost eller e-Boks, noe Altinn håndterer i denne nye versjonen. Men har innbyggeren verken valgt postkasse eller reservert seg mot digital post, kan post fortsatt sendes til Altinns meldingsboks.

Les mer om den nye versjonen på altinn.no.