Hornindal Rekneskap blir ny partnar i Vekstra

Hornindal Rekneskap blir ny partnar i Vekstra

Om Hornindal Rekneskap Stortinget vedtok i 1969 ei ny lov om meirverdiavgift på varer og tenester som skulle gjerast gjeldande frå 1. januar 1970. Lova la m.a. opp til utvida rekneskapsførsel for ei yrkesgruppe som bøndene. Mange av dei syntest ikkje dei var...
Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

Forskudd på arv, avkortning Ny arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Dagens arveregler videreføres i stor grad, men det er noen viktige endringer og frister du bør vite om. En av disse er regelen om forskudd på arv, avkortning av arv. Har du gitt en gave du ønsker å...
Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

Utbetaling av sykepenger for fravær som skyldes korona Vanligvis dekker arbeidsgiveren opp til de første 16 dagene av et sykefravær.  Det er imidlertid gjort unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset slik at det kan søkes om refusjon av utbetalte sykepenger fra...
Hornindal Rekneskap blir partnar i Vekstra

Hornindal Rekneskap blir partnar i Vekstra

Vi har gleda av å informere dykk om at Hornindal Rekneskap går inn som franchisetakar i Vekstra-kjeda frå november 2020. Vi vil fortsatt vere eit sjølvstendig medlemseigd rekneskapskontor, samtidig som vi får fordeler av å vere i eit større fagleg og sosialt...
Bilag er verdipapirer

Bilag er verdipapirer

Bilagsbehandling    En regnskapsfører ser på bilag som verdipapirer, et syn vi i Vekstra ønsker å overføre til våre kunder. En kvittering/bilag utgjør dokumentasjon for skatte og momsfradrag. Uten kvittering kan ikke utlegg/kjøp trekkes fra inntekter når...