Gjør styrearbeidet sikrere og enklere med Orgbrain

Gjør styrearbeidet sikrere og enklere med Orgbrain

Gjør styrearbeidet sikrere og enklere med Orgbrain Orgbrain inviterer deg til et gratis webinar hvor du kan bli kjent med Orgbrain som verktøy for styrearbeid. Webinaret gjennomføres 24.3.2021 klokken 10.00-11.00 Webinarets innhold vill være: Velkommen til webinar og...
Snitt Reklamebyrå – mer tilgjengelig for kunder etter covid-19

Snitt Reklamebyrå – mer tilgjengelig for kunder etter covid-19

Snitt Reklamebyrå – mer tilgjengelig for kunder etter covid-19 Snitt Reklamebyrå er fornøyd regnskapskunde av Vekstra Tinn i Rjukan. Covid-19 har ført til at Snitt Reklamebyrå både er mer tidseffektive og mer tilgjengelige for kunder. Digitale møter har...
Hornindal Rekneskap blir ny partnar i Vekstra

Hornindal Rekneskap blir ny partnar i Vekstra

Om Hornindal Rekneskap Stortinget vedtok i 1969 ei ny lov om meirverdiavgift på varer og tenester som skulle gjerast gjeldande frå 1. januar 1970. Lova la m.a. opp til utvida rekneskapsførsel for ei yrkesgruppe som bøndene. Mange av dei syntest ikkje dei var...
Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

Forskudd på arv, avkortning Ny arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Dagens arveregler videreføres i stor grad, men det er noen viktige endringer og frister du bør vite om. En av disse er regelen om forskudd på arv, avkortning av arv. Har du gitt en gave du ønsker å...
Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

Utbetaling av sykepenger for fravær som skyldes korona Vanligvis dekker arbeidsgiveren opp til de første 16 dagene av et sykefravær.  Det er imidlertid gjort unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset slik at det kan søkes om refusjon av utbetalte sykepenger fra...