Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark

Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark

Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark

Vi kan ikke lenger bruke uttrykket «en rød tråd», for nå har det blitt «en grønn tråd». Vekstrasamling for alle ansatte handler om faglig påfyll og sosialt samvær. Årets samling ga faglig påfyll om grønn utvikling, i tillegg til at ansatte fikk ha det hyggelig i lag.

Hvert femte år har ansatte i Vekstra blitt invitert på Vekstrasamling i utlandet. I år fyller Vekstra 20 år og det var igjen tid for utenlandstur. Det var tydelig enighet om at vi i år skulle ha en tur hvor vi hadde fokus på vårt CO2-utslipp. Vi valgte derfor å reise med ferge til København, istedenfor å ta med alle ansatte på en flyreise. Ved ankomst København dro alle videre på ekskursjoner, og valg av transportmiddel var selvfølgelig elbuss.

Kari Nordskogen Volden, daglig leder hos Vekstra Nord-Øst sa at turen hadde hatt en gjennomgående rød tråd, men som vi nå må kalle en grønn tråd. Fra faglig påfyll til maten vi spiste; bærekraft sto i sentrum. Det er gøy å kunne arrangere en samling, som og skal være en gave til hardtarbeidende regnskapsførere, og som har fokus på at vi ikke skal øke utslipp.

Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark; ferge istedenfor fly
Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark, Rabarbragården økologisk landbruk

Tema på alle ekskursjonene var bærekraft. En gruppe dro på tur til Carlsbergbyen hvor de fikk en tur i Carlsbergs ølbrygging gjennom tidene, samtidig som de fikk se hvordan bydelen har lagt opp til at vann ved store regnskyll ikke skal ødelegge bebyggelsen. En gruppe reiste til Helsingør hvor vi fikk innblikk i hvordan byen vektlegger sirkulærøkonomi og sosialøkonomi. Turen ble avsluttet med et foredrag på rådhuset. Helsingør har redusert sitt fotavtrykk de siste 14 årene og vi fikk innblikk i hva de har gjort og hva de tenker å gjøre fremover, sett i forhold til redusert utslipp av klimagasser. 

Den siste gruppen reiste til Rabarbragården hvor de fikk innblikk i økologisk gårdsdrift. Rabarbragårdens virksomhet er innenfor 4 hektar og de arbeider etter målet om å være selvforsynt med for til landbrukets dyr, og med råvarer til restaurantens kjøkken og landhandelens utsalg. Alle hadde en fin dag med faglig påfyll og nydelig vær.

Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark; foredrag om bærekraft i Helsingør Rådhus
Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark, bærekraft i Carlsbergbyen

Vi må takke DFDS for trygg reise, tur retur København, GoGreen for hyggelige ekskursjoner med faglig godt innhold og Hotel Admiral for en deilig hotellopplevelse og fantastisk festmiddag. Vi må og takke Regnskap Norge for faglig påfyll gjennom kurset Bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi som Hans Christian Ellefsen og Sara Wilsgaard tok oss igjennom. Martine Aas Dale fortjener en takk for grundig gjennomgang av temaet «Oppdragsansvarliges rolle og ansvar». Solveig Bugge Sveri og Ole Erik fra Stiftelsen Norsk Mat, tok oss igjennom KSL, kvalitetssikring i landbruket, og gav oss ny innsikt, noe vi er takknemlige for.

Vekstra gjennom 20 år

Vekstra gjennom 20 år

Vekstra er 20 år

Vekstra har levert regnskap, rådgivning og administrativ støtte til bedrifter i 20 år. 

Etter 2 år med forprosjekter ble Vekstra stiftet den 26. juni 2003. Kjeden skulle levere verdi gjennom regnskapstjenester, rådgivning og administrative støtte til næringslivet. Valg av navn var et hett tema, men det var bred enighet om at navnet skulle uttrykke «vekst» og «noe ekstra». Etter en lang arbeidsdag som gikk over i natt, kom den enkle løsningen på bordet. Vekstra ble født i de sene nattetimer, og kjeden etablert.

Masterplanen for kjedekonseptet var at det skulle bli en landsdekkende kjede. Prosjektdeltakerne så et enormt potensial i å få med seg kontorer som var medlem i bondelaget. Hadde dette slått til ville Vekstra i dag bestått av over 200 regnskapskontorer. Dette er nok også bakgrunnen for at mange har sett på Vekstra som en kjede for landbruksregnskap

Vekstra fra 2003 til 2017

Fra oppstart i 2003 og frem til august 2017 ledet Endre Jørgensen kjeden med stø hånd, tidvis med ansatte på kvalitet/fag, og med kjøp av tilleggstjenester. Kjedens administrasjon har hatt som oppgave å forhandle frem avtaler, samt å bygge opp tjenester for å oppfylle innholdet i franchise-avtalene med regnskapskontorene. Andre oppgaver administrasjonen har hatt er å forhandle med ulike samarbeidsaktører og nye partnere, være gruppens ansikt utad i ulike fora, og ikke minst iverksette tiltak besluttet i partnermøtene. Et stort prosjekt som kan nevnes er bencmarking, et prosjekt for å øke lønnsomheten på kontorene. Da Endre gikk av i 2017, besto kjeden av 21 regnskapskontor, med ca 250 ansatte. Samlet omsetning var på om lag 225 mill.

I 2012 ble Vekstra AS stiftet som driftsselskapet for franchisen og Vekstra Eier AS, det opprinnelige selskapet, ble franchisegiver, eier av konseptet . Frem til da var det et krav at alle franchisetakere skulle være aksjonærer. Endringen som ble gjort medførte nå at det ble mulig å være partner i kjeden, uten å være aksjonær. Fra 2012 var det 17 aksjonærer i Vekstra Eier AS, men etter en utvidelse 16. juni 2023, fikk Vekstra Eier AS totalt 22 eiere.  

Endringen i 2012 kom av at nye partnere ikke nødvendigvis ønsket å være aksjonærer, samt at det var et behov for endret retningen i markedet. Styret besluttet samme år at Vekstra Eier AS også kunne gå inn på eiersiden til enkelte regnskapskontor som ønsket det. Dette ble da og tilfelle hos Vekstra Tinn AS og Vekstra Sør AS.

Med dette korte sammendraget av tiden fra oppstart og frem til høsten 2017, vil vi poengtere at styret og ledelsen har gjort en formidabel jobb med begrensede midlene som har vært til rådighet!

Endre Jørgensen, daglig leder i Vekstra fra 2003 til 2017

Høsten 2017 og frem til i dag

Da Endre Jørgensen sluttet høsten 2017, tok Trond Brenden over ansvaret som daglig leder i Vekstra AS, samt ansvaret i Vekstra Eier AS. Samtidig som styret ansatte Trond, ansatte de Karin Austeng som markedssjef. Styret vektla en retningsendring med fokus på nye tjenester.

Den første synlige endringen etter skifte i Vekstra sin ledelse, var ny profil. På oppdrag fra partnermøtet ble det utviklet ny logo, samt en endring av profilfarger. Valg av grønn farge ble gjord da denne symboliserte natur, vekst, balanse, relasjoner og evne til å takle forandring. Grønnfargen ble hentet fra forhenværende logo, men gjort mindre ”lime” for å treffer mer mot midten av maskulin/feminin. Deretter startet vi å utvikle ny strategi og handlingsplan for kjeden. En prosjektgruppe ble etablert med råd og veiledning fra eksterne konsulenter. Ny strategi og handlingsplan ble vedtatt i styret og besluttet fremlagt for partnergruppen. Endelig vedtak ble fattet på partnermøtet 13.-14. februar 2020. Rett før Norge og Verden ble stengt ned…

Noe av det administrasjonen har gjennomført i perioden fra 2017 og frem til i dag er:

 • Ny hjemmeside, og drift av kontorene sine sider
 • Vært bidragsytere i forskjellige fora hos Regnskap Norge og andre
 • Rekruttert 14 nye kontor, nå 12 på grunn av fusjoner, en utvidelse som har resultert i at omsetning i kjeden nå er på kr. 365 millioner
 • Fått i gang forretningsutvikling program på enkelte kontor
 • Fremforhandlet gode avtaler som har gitt bedre handlingsrom for regnskapskontorene
 • Etablere Vekstra IT
 • Etablert og oppfrisket flere team; IT, KS, Vekstra Ung, Landbruk med flere
 • Utviklet kurs i landbruksregnskap og som nå benyttes på universitetet på ÅS, NMBU

12 + 15 =

kart

Kart over kontorer Vekstra og Økoråd

Avdeling Leikanger

Avdeling Leikanger
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger, Norge
Direction

Avdeling Lærdal

Avdeling Lærdal
Øyraplassen 11, 6887 Lærdal, Norge
Direction

Avdeling Årdal

Avdeling Årdal
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal, Norge
Direction

Avdeling Sogndal

Avdeling Sogndal
Granden 23, 6856 Sogndal, Norge
Direction

Avdeling Vang

Avdeling Vang
Øyevegen 332, 2977 Øye, Norge
Direction

Ålesund

Ålesund
Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund, Norge
Direction

Vik Rekneskap

Vik Rekneskap
Elvagata 20, 6893 Vik i Sogn, Norge
Direction

Ulsteinvik/Hareid

Ulsteinvik/Hareid
Brendehaugen 22, 6065 Ulsteinvik, Norge
Direction

Nordfjordeid

Nordfjordeid
Sjøgata 4, 6770 Nordfjordeid, Norge
Direction

Sandane

Sandane
Krånavegen 5, 6823 Sandane, Norge
Direction

Voss

Voss
Skulegata 11A, 5700 Voss, Norge
Direction

Øystese

Øystese
Sjusetevegen 27, 5610 Øystese, Norge
Direction

Ulvik

Ulvik
Storøyni 10, 5730 Ulvik, Norge
Direction

Hornindal

Hornindal
Sanden 33, 6763 Hornindal, Norge
Direction

Fjord Regnskap

Fjord Regnskap
Grandegata 48, 6210 Sylte, Norge
Direction

Bergstadens Regnskapskontor AS

Bergstadens Regnskapskontor AS
Tollef Bredals vei 2a, 7374 Røros, Norge
Direction

Vekstra Vuku og omegn

Vekstra Vuku og omegn
Karlgardsvegen 108, 7660 Vuku, Norge
Direction

Vekstra Trondheim AS

Vekstra Trondheim AS
Leangenvegen 7, 7044 Trondheim, Norge
Direction

Berg Vekstra

Berg Vekstra
Gamle Berg 4, 8920 Sømna, Norge
Direction

Vega

Vega
Åsveien 14, 8980 Vega, Norge
Direction

Terråk

Terråk
Oldervikveien 4, 7980 Terråk, Norge
Direction

Vekstra Bamble

Vekstra Bamble
Krabberødveien 8, 3960 Stathelle, Norge
Direction

Vekstra Bamble

Vekstra Bamble
Meikjærveien 2, 3967 Stathelle, Norge
Direction

Vekstra Nordre Vestfold

Vekstra Nordre Vestfold
Vesthøyveien 19, 3080 Holmestrand, Norge
Direction

Vekstra Nordre Vestfold

Vekstra Nordre Vestfold
Revåveien 45, 3070 Sande i Vestfold, Norge
Direction

Vekstra Tinn

Vekstra Tinn
Sam Eydes gate 93, 3660 Rjukan, Norge
Direction

Online Regnskap

Online Regnskap
Einerveien 10, 3229 Sandefjord, Norge
Direction

Vekstra Evje og Bygland

Vekstra Evje og Bygland
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje, Norge
Direction

Vekstra Evje og Bygland

Vekstra Evje og Bygland
4745 Bygland, Norge
Direction

Vekstra Sør

Vekstra Sør
Stadionveien 21, 4632 Kristiansand, Norge
Direction

Vekstra Sør

Vekstra Sør
Songdalsvegen 111, 4645 Nodeland, Norge
Direction

Vekstra Sør

Vekstra Sør
Vennesla, Norge
Direction

Hadeland Regnskap

Hadeland Regnskap
Smiegata 1, 2750 Gran, Norge
Direction

Hedemarken Regnskap

Hedemarken Regnskap
Skolegata 17, 2335 Stange, Norge
Direction

Hedemarken Regnskap

Hedemarken Regnskap
Ridabu, Norge
Direction

Hedemarken Regnskap

Hedemarken Regnskap
Grønnegata 11, 2317 Hamar, Norge
Direction

Regnskap Innlandet

Regnskap Innlandet
Industrigata 50, 2619 Lillehammer, Norge
Direction

Regnskap Innlandet

Regnskap Innlandet
Vestringsvegen 2, 2653 Vestre Gausdal, Norge
Direction

Solør Regnskap

Solør Regnskap
Kaffegata 69, 2270 Flisa, Norge
Direction

Solør Regnskap

Solør Regnskap
Solørvegen 1037, 2260 Kirkenær, Norge
Direction

Vekstra Engerdal

Vekstra Engerdal
Grubbveien 1, 2443 Drevsjø, Norge
Direction

Vekstra Engerdal

Vekstra Engerdal
Bergevegen 2, 2420 Trysil, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
2560 Alvdal, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Folldals Verk, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Tolga, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Meierigata 3, 2500 Tynset, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Hanestadveien 1, 2485 Rendalen, Norge
Direction

Vekstra Os Regnskap

Vekstra Os Regnskap
Søstergata 9, 2550 Os i Østerdalen, Norge
Direction

Vekstra PeTo AS

Vekstra PeTo AS
Brugata 20, 2450 Rena, Norge
Direction

Vekstra Hov og Gjøvik

Vekstra Hov og Gjøvik
Sentrumsvegen 3, 2860 Hov, Norge
Direction

Vekstra Hov og Gjøvik

Vekstra Hov og Gjøvik
Nedre Torvgate 18, 2815 Gjøvik, Norge
Direction

Vekstra Regnskap Elverum

Vekstra Regnskap Elverum
Kirkevegen 58, 2413 Elverum, Norge
Direction

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal
Strandgata 33, 2640 Vinstra, Norge
Direction

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal
Stasjonsvegen 1, 2634 Fåvang, Norge
Direction

Vekstra Ringsaker

Vekstra Ringsaker
Stolvstadvegen 9, 2360 Rudshøgda, Norge
Direction

Exakt Regnskap AS

Exakt Regnskap AS
Tjønnvollvegen, 4700 Moseidmoen, Norge
Direction

ØkoRåd Evenskjer

ØkoRåd Evenskjer
Stigninga 8, 9440 Evenskjer, Norge
Direction

ØkoRåd Hadsel

ØkoRåd Hadsel
Markedsgata 21, 8450 Stokmarknes, Norge
Direction

ØkoRåd Helgeland

ØkoRåd Helgeland
Herøyholmen, Norge
Direction

ØkoRåd Leknes

ØkoRåd Leknes
Granliveien 23A, 8370 Leknes, Norge
Direction

ØkoRåd Lofoten

ØkoRåd Lofoten
Hellandsgata 65, 8312 Henningsvær, Norge
Direction

ØkoRåd Lødingen

ØkoRåd Lødingen
Televegen 3, 8410 Lødingen, Norge
Direction

ØkoRåd Narvik

ØkoRåd Narvik
Skistua 4, 8515 Narvik, Norge
Direction

ØkoRåd NordSalten

ØkoRåd NordSalten
Einvollen 3, 8283 Myklebostad, Norge
Direction

ØkoRåd Salten

ØkoRåd Salten
Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norge
Direction

ØkoRåd Øksnes

ØkoRåd Øksnes
Storgata 52d, 8430 Myre, Norge
Direction

3 + 1 =

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Sirkulær Økonomi

Regnskapsbransjen kan bidra til sirkulærøkonomi

Regjeringen har foreslått at miljøkrav skal vektes med minst 30 prosent ved offentlige innkjøp. Omstilling til en sirkulærøkonomisk modell kan være et viktig miljøtiltak, et tiltak som kan bli en mulig inntektsside for din bedrift, og regnskapsbransjen er best egnet til å hjelpe bedrifter med denne omleggingen.

 

Å slanke, bremse og lukke for å få sirkulering av materialstrømmer og energistrømmer

Sirkulærøkonomi handler om at produkter må brukes lengre, repareres, oppgraderes og eller resirkuleres. Regnskap gir oversikt over produkter og ressurser bedrifter har og kan derfor benyttes til å lage en plan for sirkulering av materialstrømmer.

NHH-forskerne Lars J. Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen gir en god innføring i sirkulærøkonomi i podcasten «Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen». De forklarer at i en sirkulær økonomi skal både ressursinnsats og avfall, utslipp og energilekkasjer minimeres gjennom å slanke, bremse og lukke material- og energistrømmer. Ved å minimere bruk av råvarer, slanker man materialstrømmen. Dette kan gjøres i designprosessen av produksjonen. Brukes råvaren eller ressursen lengre, bremses materialstrømmen. Benyttes ressursen om igjen, kommer den tilbake inn i verdikjeden og man får en lukking av materialstrømmen. Resirkulering av avfall er en metode for å få råvarer og ressurser tilbake inn i verdikjeden.

Overgang fra lineær til sirkulær økonomi

Overgang til en sirkulærøkonomi er en vesentlig faktor, om Norge skal nå målsettingen om å bli et lavutslippsland (Regjeringen). I Norge har vi et system for en lineær økonomi som er basert på produksjon, bruk og kast, hvor ressursene har en klar start- og en sluttdato; fra råstoff, til produksjon og til slutt avfall. Det er ønskelig at vi går over til en sirkulær økonomisk modell hvor man i stede for å bruke og kaste, gjenbruker ressursene. Det er nødvendig å ta vare på materieller og råvarer som benyttes i produksjon av varer, i og med at vi ser at det er knapphet på nødvendige ressurser. Regjeringen har laget en avfallsplan og den skisserer at Norge har et mål om 50 % avfallsreduksjon i hele matkjeden. Planen skisserer potensiale for avfallsreduksjon for blant annet Bygg- og Anleggsbransjen.

Regnskapsklyngen som motor i den grønne omstillingen

Regnskap Norge ved Christine Lundberg Larsen tok i 2019 initiativ til å etablere et forum for sirkulær økonomi og Regnskapsklyngen ble da etablert. Klyngen har medlemmer fra ulike fageksperter, blant annet fra Høyskolen i Innlandet, samt aktører fra ulike regnskapsbedrifter og Vekstra deltar..

Det grønne skiftet fordrer en omlegging fra lineær økonomi til sirkulær økonomi og klyngen har som formål å være en motor i denne omstillingen. Konkrete utfordringer i forbindelse med regnskap, moms og skatt må løses og er et av områdene klyngen arbeider med. For å få oversikt over nødvendige endringer, har klyngen tatt for seg ulike bedrifter som ønsker å drive etter en sirkulærøkonomisk modell, for deretter å finne ut hvilke barrierer og nytenkninger som skal til. Det må utformes en ny regnskapsstandard for å få til en overgang fra lineær til sirkulær økonomi, samt at det må tenkes nytt sett i forhold til verdsettinger av brukte materialer.

Din regnskapsfører hjelper deg

Om du ønsker å drive din bedrift etter en sirkulærøkonomisk tankegang, er din regnskapsfører den som best kan hjelpe deg. Regnskapet ditt kan si deg om din bedrift har en effektiv bruk av ressurser eller om det vil være lønnsomt for deg å gjøre endringer.

4 + 13 =

Vekstra i Ålesund har ledig stilling som regnskapsfører

Vekstra i Ålesund har ledig stilling som regnskapsfører

Vekstra i Ålesund har ledig stilling som regnskapsfører

Vekstra Nord-Vest sitt kontor i Ålesund har ledig stilling som regnskapsfører. Hos oss blir du en del av et engasjert team av regnskapsførere som jobber for å gjøre hverandre gode. Du vil få mulighet for fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt varierte arbeidsoppgaver på en sosial og god arbeidsplass.

Vårt fokus er på utvikling av medarbeidere og med dette som utgangspunkt  har du derfor gode muligheter for å realisere dine karrieremål hos oss.

Regnskapsførers arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil bli tilpasset din kompetanse, men vi ser gjerne at du har erfaring innen:

 • Kontering, føring og avstemming av regnskap
 • Rapportering og kundeoppfølging
 • Økonomisk rådgivning
 • Skatte og avgifts rådgivning
 • Utarbeidelse av årsoppgjør / skattemelding
 • Sikre at kunden tilbys optimale løsninger og tjenester

Ønskede kvalifikasjoner

Er du autorisert regnskapsfører, eller har et ønske om å bli det, er du alltid velkommen hos oss. Er du nyutdannet innen regnskap og økonomi, oppfordrer vi deg også til å søke.

Om Vekstra Nord-Vest i Ålesund

Vekstra Nord-Vest er et autorisert regnskapsførerselskap fordelt på 3 lokasjoner; Nordfjordeid, Ålesund og Sandane. Vi jobber etter visjonen «Vi skal skape vekst og verdi» og vi vil forsterke vårt fokus på å skape vekst og verdi for våre kunder gjennom å tilby flere rådgivningstjenester, satse på videre digital utvikling og levere gode løsninger til kunden gjennom nær relasjon og stabile tjenester av høy kvalitet. Vekstra Nord-Vest er medlem av Vekstra- kjeden som med sine over 400 medarbeidere er en av landets ledende aktører innen regnskapsbransjen.

Les mer om Vekstra Nord-Vest her

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Kjersti Nordbakk på telefon 944 79 575. Vi vurderer søknader fortløpende, så ikke vent med å søke 😊
Bruk skjema under til å sende inn din søknad:
 • Max. file size: 300 MB.
 • Max. file size: 300 MB.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 300 MB.