NAV automatiserer – viktig med rett rapportering i a-ordningen

NAV automatiserer – viktig med rett rapportering i a-ordningen

Med automatisk saksbehandling kan mangler i rapporteringen føre til feil utbetalinger og forsinkelser for den ansatte. Det er nå viktigere enn noen gang at opplysninger om arbeidsforhold er korrekt og kommer inn så tidlig som mulig. NAV er nemlig i gang med å...
Straffer ikke sent innleverte a-meldinger

Straffer ikke sent innleverte a-meldinger

Det er Regnskap Norge som har anmodet om forlenget frist for levering av a-meldinger for desember 2015. Skattedirektoratet har med bakgrunn i dette, ikke sanksjonere for sent innkomne meldinger, så fremst de blir levert i løpet av januar 2016. I brevet påpekte...
Feil i a-­meldingene kan gi tilleggsskatt

Feil i a-­meldingene kan gi tilleggsskatt

Det er arbeidstakers ansvar å sende inn de riktige opplysningene, selv om arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å kontrollere at opplysningene er riktige. Så blir det feil, kan det få skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver. Opplysningene arbeidsgiver gir i...
Kjøring av feriepenger denne uken?

Kjøring av feriepenger denne uken?

Her er noen tips om innrapportering i A-ordningen. Feriepenger til inntektsmottaker som har sluttet Skal du betale ut feriepenger til noen som ikke lenger er ansatt, og dermed ikke har noe arbeidsforhold i virksomheten? Inntektsmottakeren rapporteres inn med...
Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten,...

A-ordningen: Startskuddet går 1. januar 2015

Vi har i tidligere nyhetsbrev informert om endringer i innrapporteringer av lønn- og ansettelsesforhold til det offentlige, A-ordningen. Endringene er forholdsvis omfattende og trer i kraft 1.januar 2015. I praksis må alle opplysninger i lønnssystemet gjennomgås for å...