Må levere årsregnskap innen 31. juli

Må levere årsregnskap innen 31. juli

Myndighetene mener det er uheldig at årsregnskap offentliggjøres sent og går tilbake til gammel ordning, etter flere år med overgangsordning. Med overgangsordningen, som har vært virksom i over 10 år, har Finansdepartementet og Regnskapsregisteret benyttet utsatt...
Årsoppgjøret 2015

Årsoppgjøret 2015

Kjære kunde, 2015 går mot slutten, og det er tid for å gjøre opp status på mange områder. Vedlagt finner du skjemaet for opplysninger til årsoppgjøret 2015. Opplysningene som du gir her, danner sammen med de løpende regnskapsopplysninger, grunnlaget for en riktig...
Landbruk: Årsoppgjøret

Landbruk: Årsoppgjøret

Regnskapsåret 2015 nærmer seg slutten. For å kunne levere et riktig regnskap per 31.12.2015 må det ved årets slutt foretas en del vurderinger og dokumentasjon av regnskapspostene. Vi sender hvert år ut skjemaet «Opplysninger til årsoppgjøret». Dette et...
Tidligere ferdig med årsoppgjøret?

Tidligere ferdig med årsoppgjøret?

Mange utsetter levering av likningspapirer og annen dokumentasjon til siste frist. Det kan ofte føre til en mindre effektiv prosess. Hva med å planlegge og bli ferdig før fristen? . Dessuten er det både ressurser og tid spart om prosessen tar kortere tid. Tydelig og...