Skal alle få utbetalt feriepenger i juni?

Skal alle få utbetalt feriepenger i juni?

Feriepenger

Det er ikke nødvendigvis alle som har rett til å få utbetalt feriepenger i juni, og feilutbetalinger kan bety unødvendige økonomiske konsekvenser for bedriften. Hva bør du som arbeidsgiver vite?

Det er i juni de fleste arbeidsgivere utbetaler feriepenger. Feriepenger er den utbetalingen som kommer i stedet for lønn når en månedslønt arbeidstaker avvikler ferie. Det er ferieloven som regulerer når feriepengene skal utbetales, og som utgangspunkt er dette i forbindelse med siste vanlige lønningsdag før ferien. Ifølge Arbeidstilsynet skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Feriepengegrunnlaget er beløpet du får utbetalt som lønn og arbeidsvederlag i opptjeningsåret. For 2016 er det lønnen i 2015 som legger grunnlaget, minus feriepengene du fikk da.

Hva bør du tenke på før du utbetaler feriepengene?

 • Ansatte som er sykemeldt
  Når den ansatte er helt eller delvis sykemeldt, skal det ikke uten videre utbetales sykepenger i juni. Dersom arbeidstakeren er sykemeldt i juni og får sykepenger fra NAV, betyr det dobbel utbetaling og ingen utbetaling hvis ferien blir avviklet på et senere tidspunkt. Ved forskuttering av feriepenger har dette ikke noe å si – da har allerede arbeidsgiver kontroll på hva som er utbetalt og ikke.
 • Foreldrepermisjon og ulønnet permisjon
  Når det gjelder ansatte som er ute i foreldrepermisjon så skal de heller ikke uten videre få utbetalt feriepenger i juni. Det kommer også her an på om NAV betaler eller om arbeidsgiver forskutterer foreldrepengene. Folketrygdloven åpner også for muligheten til å ta ut ferie i permisjonstiden, og dermed også både foreldrepenger og feriepenger for samme tidsrom. Så i dette tilfellet er dobbel utbetaling helt i orden. For ansatte i ulønnet permisjon: Det er kun når den ansatte faktisk skal avvikle ferien at feriepengene skal utbetales.
 • Permitteringer
  Har du ansatte som er permittert og som får dagpenger av NAV, skal disse ikke få feriepengene utbetalt i juni. Det er først når arbeidstakeren gir beskjed til NAV om avvikling av ferie og dagpengeutbetalingene stanses, at den ansatte kan få utbetalt feriepenger.
 • Timelønnsbasert arbeid
  For ansatte med timelønn utbetales feriepengene når ferien faktisk avvikles og feriepengene fordeles etter hvor mye ferie som tas. Har den ansatte avtale om fem uker, men velger kun å ta ut to uker i juli, skal bare 2/5-deler av feriepengene utbetales. Resten fordeles når de resterende feriedagene avvikles.

Feilutbetaling kan gi alvorlige konsekvenser
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at feriepengene utbetales til rett tid. Utbetales feriepengene på feil tidspunkt og dette får økonomiske negative konsekvenser for den ansatte, for eksempel at arbeidstakeren ikke får råd til å avvikle ferien sin, kan arbeidsgiveren være pliktig til å utbetale feriepengene på nytt, slik at den ansatte får avviklet ferien.

Kilder: Sticos.no, Dinside.no, Arbeidstilsynet

Legger ikke ferieplanene på hylla

Legger ikke ferieplanene på hylla

FerieplanerFlere og flere arbeidsledige, synkende oljepris og kronesvekkelse har ikke lagt en demper på nordmenns feriebudsjett. I 2015 forventet reiselivsbransjen et litt magert år ifølge E24, men viste seg å bli nok et rekordår for nordmenn.

Selv om vi går usikre tider i møte hvor flere eksperter spår at statsbudsjettet kommer til å strammes inn, velger nordmenn allerede i romjulen å planlegge sommerferien for 2016. Pr-ansvarlig Elisabeth Larsen-Vonstett sier til E24 at «I reisene vi har solgt fra romjulen til nå, ser vi at folk har betalt seks prosent mer i snitt. De kjøper med andre ord dyrere reiser.» Hun mener at folk flest ikke blir rammet av denne krisen, og da ser det ikke ut til at nordmenn lar seg skremme. I tillegg er jo renten rekordlav påpeker hun. Dermed forventer utgående reiselivsarrangører enda en stigning i nordmenns feriebudsjett for 2016. Til E24 forteller sjefsøkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, at han kan forstå hvordan nordmenn tenker, men ber Ola Normann om å være varsom. Han uttaler seg slik til E24: «… Spis en Grandiosa i stedet for å spise på restaurant, skrell gavebudsjettet og bruk mindre penger på ferie.»

Kilde: E24: Nordmenns feriebudsjett, Nordmenn brukte mer på charter i 2015, Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016

Kjøring av feriepenger denne uken?

Kjøring av feriepenger denne uken?

Her er noen tips om innrapportering i A-ordningen.

Feriepenger til inntektsmottaker som har sluttet

Skal du betale ut feriepenger til noen som ikke lenger er ansatt, og dermed ikke har noe arbeidsforhold i virksomheten? Inntektsmottakeren rapporteres inn med fødselsnummer og navn, men uten arbeidsforhold.

Direkte registrering i Altinn (A01): I feltet for arbeidsforhold krysser du av for “Uten arbeidsforhold ved for eksempel føderåd, RF-1199 m.m.”

Husk at feriepenger skal inngå i grunnlag for skattetrekk
Feriepenger skal inngå i grunnlag for trekk. Dette gjelder selv om man ikke skal gjennomføre trekk.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Legger ikke ferieplanene på hylla

Feriepenger og skatt

Feriepengene utbetales som hovedregel trekkfritt, men det finnes noen unntak. Her er 6 ting du må vite om skattetrekk på feriepenger.

 

Feriepenger til arbeidstakere med fast månedslønn utbetales normalt i juni. Som hovedregel trekkes det ikke skatt av feriepengene til arbeidstakere med fast månedslønn.
For de fleste arbeidstakere er det vanlig at man holder tilbake lønnen for alle årets ferieuker i juni, og i stedet betaler ut feriepengene som er tjent opp året før. Denne utbetalingen gjøres som hovedregel trekkfritt. At det ikke gjennomføres forskuddstrekk i feriepengene betyr imidlertid ikke at feriepengene er skattefrie. Feriepengene regnes med til den skattbare inntekten, men forskuddstrekket fordeles på lønnsutbetalingene resten av året.

Her er 6 punkter du bør kjenne til om skattetrekk på feriepenger.

1. Feriepenger kan bare utbetales trekkfritt i ferieåret
Det er bare feriepenger som utbetales i ferieåret, altså året etter at de er opptjent, som kan utbetales trekkfritt. Dersom feriepengene utbetales i det året de er opptjent, for eksempel når en arbeidstaker slutter i jobben, skal det trekkes skatt av feriepengene.

2. Både lovbestemt og avtalefestet ferie kan utbetales trekkfritt
Det vanligste i Norge er at arbeidstakere har 5 uker ferie. 4 uker og 1 dag er lovbestemt, mens de siste 4 dagene reguleres gjennom avtaler. Feriepenger for alle 5 ukene kan utbetales trekkfritt, så lenge man ikke betaler ut mer enn 12,3 % feriepenger.

3. Ekstraferien for ansatte over 60 år er ikke trekkfri
Arbeidstakere som fyller 60 år eller mer i ferieåret, har rett på en ekstra ferieuke. Det skal gjøres skattetrekk for feriepengene knyttet til denne ekstra ferieuken.

4. Lønn utbetalt i stedet for feriepenger er ikke trekkfri
Dersom det utbetales normal lønn i stedet for feriepenger i juni, skal det trekkes skatt som normalt av lønnen. Bare selve feriepengene kan utbetales trekkfritt.

5. Løpende naturalytelser er trekkfrie
For arbeidstakere som får dekt forsikring, bil, telefon, bolig, etc. over lønnsslippen fast hver måned, skal det ikke trekkes skatt av disse ytelsene i feriepengemåneden.

6. Bonus og overtidsbetaling er ikke trekkfritt
Ved utbetaling av overtidsgodtgjørelse, bonus og andre variable ytelser i oppgjørsmåneden, skal det foretas skattetrekk. Disse er ikke trekkfrie.

Kilde: Infotjenester

Personal: Fri fra jobben første skoledag?

Personal - fri ved skolestartSommeren går mot slutten og mange barn ser spent fram til å begynne i barnehage og på skole. I Arbeidsmiljøloven finnes det regler for rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner, men ingenting om barnehage- eller skolestart. Så hva har du rett på?

Mange arbeidstakere tar det som en selvfølge å få fri i forbindelse med tilvenning i barnehage eller første skoledag. Dette er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven, men av hvilken tariffavtale du har på ditt arbeidssted: (mer…)

Ekstra feriedager i romjula?

FreeDigitalPhotos.net

Ønsker du deg noen sårt tiltrengte feriedager i romjula? Da kan du be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.

Det er bestemmelser i Ferieloven som gir anledning til å avtale å ta ut noen dager av neste års ferie på forskudd. Har man brukt opp den ferien man har krav på, så kan det altså avtales særskilt at inntil 12 dager tas ut på forskudd(mer…)