Næringsdrivende: Nytt regelverk for innrapportering til det offentlige

Amelding1.januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold til det offentlige. Opplegget rundt dette kalles A-ordningen.

Ordningen omfatter alle som yter lønn og godtgjørelser. Det mest opplagte er alle som yter lønn til ansatte, men det vil også omfatte alle som bare yter utgiftsgodtgjørelser (f.eks. dekning av reisekostnader) og naturalytelser (f.eks. kårytelser i landbruket). (mer…)

Stabilt antall nyetableringer i 2013

Nye AS velger bort revisjonAntall nyetablerte bedrifter har holdt seg stabilt gjennom 2013 – sammenliknet med 2012. Dette på tross av at «spådommene» gjennom 2013 har vært betydelig mer negative enn det var foregående år.

Direktør i Experian, Tina Sandnes Rellsve, sier i en uttalelse til Nationen:
– Sånn generelt ser vi i fjerde kvartal veldig lite nedgang i antall nyetableringer. Året sett under ett er også relativt stabilt i forhold til 2012. Det kan tyde på at markedet er litt avventende. Gitt at vi ser langt flere negative spådommer nå enn i 2012, så holder antall nyetableringer seg på et godt nivå. (mer…)

Konkursåret 2013 – desember verst

Norges Lover«For første gang siden 2009 har vi opplevd et år med økning i konkurstallene», sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i sin en pressemelding fra Brønnøysundregistrene.

Desember ble den verste av alle månedene i 2013, med hele 36,4 % økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger. Blant fylkene hadde Troms den største økningen i desember, med 200,0 prosent. (mer…)

Har du NUF? Da kan du snart endre til AS – skattefritt

Regjeringen går nå inn for et forslag om at det skal bli enklere å omdanne NUF til AS. Vedtas regelendringen i statsbudsjettet i høst, kan du allerede fra nyttår hente selskapet ditt hjem til Norge – uten skattemessige konsekvenser.

NUF (Norsk Utenlandskregistrert Foretak) har for mange småbedrifter vært løsningen. Ingen stor aksjekapital er påkrevet – og enkelte rettigheter er de samme som for norske AS. I dag er det litt mer enn 15 000 registrerte NUF’er og det er disse som nå får anledning til å omgjøre selskapet sitt til norsk AS.

Dine Penger (www.dinepenger.no) skriver at det er Nærings- og Handelsdepartementets strategi å legge til rette for at man på enklest mulig måte kan drive sin egen virksomhet – i Norge.

Endre Jørgensen, daglig leder hos Regnskapsførerne Vekstra, ønsker en slik regelendring hjertelig velkommen.
– Vi setter pris på en regelendring som tilpasser næringsvirksomhet til norske forhold og norsk regelverk. Som en relativt stor og landsdekkende regnskapsførerkjede har vi selvfølgelig god kompetanse og erfaring med selskapsformen AS. At det nå blir skattefritt å gjøre endringen, er svært positivt og kan komme til å gi massiv respons. Og stort behov for god rådgivning. Vi skal sitte klare ved telefonene, spøker han.

Les mer om saken hos Dine Penger

Les også: Flere AS – færre NUF