Næringsdrivende: Nytt regelverk for innrapportering til det offentlige

1.januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold til det offentlige. Opplegget rundt dette kalles A-ordningen. Ordningen omfatter alle som yter lønn og godtgjørelser. Det mest opplagte er alle som...

Stabilt antall nyetableringer i 2013

Antall nyetablerte bedrifter har holdt seg stabilt gjennom 2013 – sammenliknet med 2012. Dette på tross av at «spådommene» gjennom 2013 har vært betydelig mer negative enn det var foregående år. Direktør i Experian, Tina Sandnes Rellsve, sier i en...

Konkursåret 2013 – desember verst

«For første gang siden 2009 har vi opplevd et år med økning i konkurstallene», sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i sin en pressemelding fra Brønnøysundregistrene. Desember ble den verste av alle månedene i 2013, med hele 36,4 % økning i...

Har du NUF? Da kan du snart endre til AS – skattefritt

Regjeringen går nå inn for et forslag om at det skal bli enklere å omdanne NUF til AS. Vedtas regelendringen i statsbudsjettet i høst, kan du allerede fra nyttår hente selskapet ditt hjem til Norge – uten skattemessige konsekvenser. NUF (Norsk Utenlandskregistrert...