Unngå MVA-krav på eget arbeid

Unngå MVA-krav på eget arbeid

Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personlig næringsdrivende snekker, rørlegger, elektriker, murer mv. betale merverdiavgift når han utfører arbeid på egen...
ENK uten pensjonsordning?

ENK uten pensjonsordning?

Du kan fremdeles krympe skatten på fjorårets inntekt om du var selvstendig næringsdrivende i 2016- men da må du være rask. Fristen er 31. mars! Personlig næringsdrivende som vil ha pensjon ut over folketrygden, må sørge for å spare selv.  Men skal man ha full...
Regjeringen vil gi aksjeselskap jordbruksfradrag

Regjeringen vil gi aksjeselskap jordbruksfradrag

I statsbudsjettet 2017 fremmer Regjeringen forslag om å gi aksjeselskap rett til jordbruksfradrag. Endringsforslaget har vært «på trappene» i lengre tid, og det hele var ute på høring på vårparten i år. Debatten om AS skulle få jordbruksfradrag eller ikke...
Næringsdrivende med enkle skatteforhold?

Næringsdrivende med enkle skatteforhold?

Nå kan du levere selvangivelse med Næringsrapport skatt – en ny og forbedret løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold. Fra 1. januar 2016 må alle næringsdrivende, uavhengig av selskapsform, levere selvangivelse med vedlegg elektronisk. I den...
Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

Gjennomsnittslikning på skog – kun for ENK fra 2015

I forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble det vedtatt endringer som gjør at det heretter bare er enkeltpersonforetak som beholder muligheten for gjennomsnittslikning på inntekter fra skog. Dette betyr at sameieselskaper og deltakerliknende selskaper (herunder ANS)...
Pågående selgere kan lure deg

Pågående selgere kan lure deg

Det hender oftere og oftere at pågående selgere tar kontakt etter at du har registrert enkeltpersonforetak, og sier de representerer Brønnøysundregistrene. Ikke la deg lure! – Etter at folk har registrert enkeltpersonforetak, hender det at de blir ringt opp av...